Mission Économique & Commerciale en Europe Centrale et Orientale

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

Description

Le Centre National de Qualification et de Formation Ferroviaire - CENAFER a été créé par l'Ordonnance du Gouvernement Roumain no. 58/2004, approuvée par la loi no. 408/2004, avec des modifications dans la loi no. 329/2009 (formulaire consolidé 03/04/2012). Elle est organisée et fonctionne comme un établissement public doté de la personnalité juridique relevant du ministère des Transports, des Infrastructures et des Communications.

Type d'organisation

Institution

Objectifs de la structure

Formarea - Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.